Pension i andra länder

I regel så blir man pensionerad när man har uppkommit till en viss ålder, en del väljer att förtidspensioneras på grund av olika anledningar medan andra inte vill pensioneras alls. I Sverige har man rätt att börja ta ut allmän pension när man är 61 år gammal medan det är vanligt att man arbetar tills man är 63. En del väljer dock att arbeta längre än så.

Det ser något olika ut runt om i världen men i regel så ligger pensionsåldern på 65 år i de allra flesta länderna världen över. I vissa länder så skiljer det sig mellan män och kvinnor. I Storbritannien som exempel så arbetar männen tills de är 65 medan kvinnorna har rätt att ta pension vid 61. I Sverige har man rätt att arbeta tills man är 67 år. I takt med att människor blir äldre och får en bättre hälsa så är det många länder som dessutom har en så kallad framtida pensionsålder. Det innebär vilken ålder man tror att pensionen kommer att höjas till i takt med att människornas hälsa blir bättre.

Många väljer att flytta utomlands under sin pension för att då få ett bättre liv och en högre pension utbetald.