Pensionen – En tid att njuta av

barca-473854_640Att pensionsspara är viktigare än vad många tror. Det är dessutom viktigt att starta pensionssparandet i god tid för att kunna spara ihop bra med pengar. Men med den dåliga informationen i skolan kring just detta ämne, är det inte många ungdomar som får den information de behöver för att kunna starta eller vara medveten om sitt sparande.

I Sverige finns det pensionärsförbund som skapat för att hjälpa människor med deras rätt till pension oavsett ålder. De jobbar för att Sverige ska ha en trygg och bra äldrepolitik, speciellt när det gäller det ekonomiska. De verkar även i pensionärsråd i kommuner och landsting och bildar opinion i viktiga äldrefrågor. Inflytande, valfrihet och livskvalitet är tre nyckelord dem ofta använder sig av.

Pensionärsförbunden lägger även mycket tid och energi på att engagera sig i friskvård och folkhälsa då de anordnar olika aktiviteter. Även kompetensutveckling står högt i kurs hos förbundets medlemmar då dem arrangera aktiviteter som till exempel studiecirklar, kulturaktiviteter, studiebesök m.m. Dessa aktiviteter gör man inte bara för hälsans skull utan även för gemenskapens skull.

Ofta arbetar förbunden speciellt efter 5 stycken frågor som de hela tiden försöker ta hänsyn till och lösa. Dem lyder:

– Hur kan äldre hålla sig friska?
– Hur kan äldres inkomstnivå förbättras rimligt i takt med omgivningens?
– Hur kan äldre få en bra omsorg och sjukvård?
– Hur kan äldre få ett bra boende i livets olika faser?
– Hur kan äldres ensamhet brytas?

Om du har gjort ett bra pensionssparande genom åren så kommer du kunna njuta ordentligt av livet när du slutat att jobba. Du kan då resa och kanske göra om i hemmet eller varför inte dela roliga upplevelser med dina barn och barnbarn.

OBS! Denna sida är fristående och har inget att göra med SPF Seniorerna som tidigare hette Sveriges Pensionärsförbund SPF!